Informacja dotycząca sposobu dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Informacja dotycząca sposobu dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

 

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP odbywa się na podstawie wniosku, po uzyskaniu zgody Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.