Zaproszenie do składania ofert dot. sprzedaży owiec

Zaproszenie do składania ofert dot. sprzedaży owiec w typie wrzosówki

I. Nazwa i siedziba sprzedawcy.

Nazwa zamawiającego

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Adres zamawiającego

ul. Parkowa 25

Kod, miejscowość

41-500 Chorzów

Telefon

32 2410718

Faks

32 2415501

Strona internetowa

www.muzeumgpe-chorzow.pl

Adres elektroniczny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania

7:30 - 15:30

 

II. Inwentarz stanowiący przedmiot sprzedaży.

Owce w liczbie około 20 sztuk, samce i samice, w typie wrzosówki, bez udokumentowanego pochodzenia, w wieku od roku do 5 lat, różnobarwne. Zwierzęta znajdują się pod stałą kontrolą weterynaryjną, a także są regularnie odrobaczane. W stadzie znajdują się osobniki oswojone, idealne jako zwierzęta towarzyszące.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć inwentarz.

Zwierzęta znajdują się na terenie sprzedającego. Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać osobiście po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjazdu z Działem Utrzymania Przyrody pod nr telefonu 509 410 529 lub 535 410 770, w godzinach urzędowania Muzeum.

IV. Cena oferty.

1. Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta oraz adres siedziby oferenta;

- oferowaną cenę za sztukę oraz liczbę sztuk;

- numer siedziby stada lub numer gospodarstwa;

- numer telefonu lub adres e-mail.

V. Sposób i termin złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2.Oferty można składać do czasu odwołania przez sprzedającego niniejszego zaproszenia do składania ofert (zakończenia publikacji na stronie BIP).

VI. Informacje dodatkowe.

1. Zawarcie umowy sprzedaży i wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty.

2 Wydanie przedmiotu umowy następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.

3. Oferent zapewni na własny koszt i ryzyko transport przedmiotu sprzedaży zgodnie ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840) – w razie niespełniającego norm transportu sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży.

Pracownik merytorycznie odpowiedzialny: Małgorzata Przysiewkowska, Kierownik Działu Utrzymania Przyrody - nr tel. 509 410 529.